Γενικές Συνελεύσεις 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΚΟΘ & ΟΠΣΘ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 των καταστατικών των ομίλων Ε.ΣΚ.Ο.Θ & Ο.Π.Σ.Θ και μετά από απόφαση των Δ.Σ. της 16/02/2022 καλούνται τα μέλη τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 στις τακτικές ετήσιες Γεν. Συνέλευσεις των ομίλων που θα γίνουν στα γραφεία των ομίλων, οδός Τομπάζη αρίθμ. 18 με τα εξής θέματα :

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2021.
2. Ισολογισμός 2021.
3. Προϋπολογισμός για το έτος 2022.
4. Εναρμόνιση των καταστατικών με τον νέο αθλητικό νόμο

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 50% συν 1 άτομα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών την 31/12/2021.

Ε.ΣΚ.Ο.Θ.:
Η ετήσια γενική συνέλευση ορίζεται για Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 7:30μ.μ. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 και ώρα 07:00μ.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Ε.ΣΚ.Ο.Θ. εδώ.

Ο.Π.Σ.Θ.:
Η ετήσια γενική συνέλευση ορίζεται για Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και ώρα 7:30μ.μ. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 και ώρα 08:30μ.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Ο.Π.Σ.Θ. εδώ.