Αποτελέσματα Αγώνων


ΕΣΚΟΘ- 01-02 ΙΟΥλΙΟY 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ- 17-18 ΙΟΥΝΙΟY 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ Level I – 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 06&07 MAIOY 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ Level I – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 08&09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ Level I – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ -ΖΕΥΣ Level I -19 ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

Κύπελλο Μακεδονίας 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια