Αποτελέσματα Αγώνων


Κύπελλο Μακεδονίας 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – ΣΑΡΙΣΑ – Level I – 11 Νοεμβρίου 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 29 & 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level I – 16 Σεπτεμβρίου 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level II – 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 5 ΜΑΪΟΥ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level I – 6 Μαΐου 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 28 & 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια