Γενικές Συνελεύσεις 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΚΟΘ & ΟΠΣΘ

Σας ενημερώνουμε ότι η πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης του Ε.ΣΚ.Ο.Θ. με θέμα τον απολογισμό του 2018, ορίστηκε για την 22η Μαρτίου 2019 και ώρα 19:30 και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 20:00.

Καθώς επίσης και η πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης του Ο.Π.Σ.Θ. με θέμα τον απολογισμό του 2018, ορίστηκε για την 22η Μαρτίου 2019 και ώρα 20:00 και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 20:30.