Γενικές Συνελεύσεις 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΚΟΘ & ΟΠΣΘ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 των καταστατικών των ομίλων Ε.ΣΚ.Ο.Θ & Ο.Π.Σ.Θ και μετά από απόφαση των Δ.Σ. της 12/05/2021 καλούνται τα μέλη το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 στις τακτικές ετήσιες Γεν. Συνέλευσεις των ομίλων που θα γίνει στο 2ο Γυμνάσιο – 2ο Ενιαίο Λύκειο Πυλαίας, οδός Δόμνας Βισβίζη 29, περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα, με τα εξής θέματα :

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2020.
2. Ισολογισμός 2020.
3. Προϋπολογισμός για το έτος 2021.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 50% συν 1 άτομα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών την 31/12/2020.

Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές με έγγραφο στην Γραμματεία του ομίλου μέχρι την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.

Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες μελών που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους ή που είναι έμποροι όπλων, πυρομαχικών και συναφών ειδών με το άθλημα, ως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Ε.ΣΚ.Ο.Θ.:
Η ετήσια γενική συνέλευση ορίζεται για Σάββατο 19 Ιουνίου και ώρα 09:30π.μ.. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30π.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Ε.ΣΚ.Ο.Θ. εδώ.

Ο.Π.Σ.Θ.:
Η ετήσια γενική συνέλευση ορίζεται για Σάββατο 19 Ιουνίου και ώρα 11:30π.μ.. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:30π.μ. στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Ο.Π.Σ.Θ. εδώ.