Γενικές Συνελεύσεις 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΚΟΘ & ΟΠΣΘ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 των καταστατικών των ομίλων Ε.ΣΚ.Ο.Θ & Ο.Π.Σ.Θ και μετά από απόφαση των Δ.Σ. της 18/05/2022 καλούνται τα μέλη τη Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στις Γεν. Συνέλευσεις των ομίλων που θα γίνουν στα γραφεία των ομίλων, οδός Τομπάζη αρίθμ. 18 με το εξής θέμα:

1. Αναπροσαρμογή του Ειδικού Απολογισμού 2021

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 50% συν 1 άτομα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών την 31/12/2021.

Ε.ΣΚ.Ο.Θ.:
Η γενική συνέλευση ορίζεται για Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 8:0μ.μ. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 08:00μ.μ. στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Ε.ΣΚ.Ο.Θ. εδώ.

Ο.Π.Σ.Θ.:

Η γενική συνέλευση ορίζεται για Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 7:0μ.μ. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 07:00μ.μ. στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παραστούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Ο.Π.Σ.Θ. εδώ.