Νέες κατασκευές στο σκοπευτήριο

Οι εργασίες στο σκοπευτήριο δεν σταματάνε ποτέ!

Οι πιο πρόσφατες κατασκευές μας είναι τα δύο σημεία safety area (ζώνη ασφαλείας) που προβλέπονται, αλλά και πρέπει να υπάρχουν βάση των κανονισμών.