Αποτελέσματα Αγώνων


ΟΠΣΘ Level I – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ -ΖΕΥΣ Level I -19 ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

Κύπελλο Μακεδονίας 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level I – 27 Νοεμβρίου 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level II – 23 Οκτωβρίου 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 18_19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια