Αποτελέσματα Αγώνων


ΟΠΣΘ – Level I – 26 Ιανουαρίου 2020

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

Κύπελλο Μακεδονίας 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level I – 10 Νοεμβρίου 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΟΠΣΘ – Level I – 22 Σεπτεμβίου 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 11 ΜΑΪΟΥ 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια

ΕΣΚΟΘ – 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Δείτε τα αποτελέσματα Συνέχεια