Γενικές Συνελεύσεις 2020 – Νέες ημερομηνίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΣΚΟΘ & ΟΠΣΘ

Λόγω της αναστολής λειτουργίας για τον Covid-19, οι γενικές συνελεύσεις που είχαν αναβληθεί τον Μάρτιο, ορίζονται για τις παρακάτω ημερομηνίες.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 του καταστατικού του ομίλου μας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 20/05/20:

Η πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης του Ε.ΣΚ.Ο.Θ. με θέμα τον απολογισμό του 2019, ορίστηκε για την 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 19:30 και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Καθώς επίσης και η πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης του Ο.Π.Σ.Θ. με θέμα τον απολογισμό του 2019, ορίστηκε για την 3η Ιουλίου 2020 και ώρα 19:30 και εφόσον δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.